CÔNG TY MÔ HÌNH KIẾN TRÚC MEKONG

Tuyển dụng

Tuyển họa viên kiến trúc

cty mô hình kiến trúc MeKong tuyển công tác viên là sinh viên các trường kiến trúc , mỹ thuật công nghiệp...

Hotline : 0908847842

Mr Trung
Điện thoại
Hỗ trợ trực tuyến yahooHỗ trợ trực tuyến skype
0908 847 842